DOA2020 - open call / podmínky účasti

DOA2020 - open call / podmínky účasti

Chcete se s námi podílet na přípravě DOA2020? Chtěli byste otevřít svůj ateliér a ukázat, co umíte? Nebo se účastnit 4. ročníku našeho DesignMarketu?

Přihlaste se na akci dny otevřených ateliérů 2020

Na 13. ročník, který proběhne od 10.-11. října 2020 v Jihočeském kraji se mohou přihlásit designéři, umělecké ateliéry, kreativní firmy, řemeslníci, výrobci, kreativci a školy.

Po odeslání přihlášky vás budeme do 7 dnů kontaktovat a přihlášení Vám potvrdíme. DOA2020 je výběrová akce. Kurátoři ze všech přihlášených vyberou účastníky, které vyzvou k potvrzení účasti. Přihlášku online naleznete zde: https://forms.gle/jCT4PfQhG5rMEEqk6

Účastníci svou účastí na akci získají:

  • Profil na webu akce (zdarma).
  • Uvedení v tištěném průvodci akcí (zdarma).
  • Propagaci v partnerských médiích (zdarma)
  • Neomezenou možnost prodávat (bez poplatků včetně DesignMarketu)
  • Produkční podporu skvělého týmu

a mnohé další…

Požadavky na vystavovatele (pro co největší váš úspěch doporučujeme):

  • buďte přítomni na uvedené adrese po celou dobu akce v uvedeném čase
  • ukažte podle možností proces tvorby (od skici až po výsledek)
  • vytvořte originální prezentaci své tvorby
  • komunikujte a vyprávějte svůj příběh ▪ připravte pro návštěvníky malý workshop – nechte je pod vaším vedením si něco vyrobit
  • na Designmarketu nechceme obyčejné prodejní stánky, nejsme market.

Vaše osobní údaje chráníme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Svojí účastí na DOA2020 návštěvník potvrzuje, že souhlasí s pořízením fotografie jeho osoby a s následným zveřejněním této fotografie na těchto webových stránkách a facebookovém profilu akce. Svůj souhlas se zveřejněním fotografie je návštěvník/účastník oprávněn kdykoliv odvolat písemnou zprávou zaslanou na emailovou adresu info@doa-jc.cz