MĚSTSKÁ GALERIE TÝN NAD VLTAVOU

v sobotu od 13:00 do 17:00
v neděli od 13:00 do 17:00

kontakt:

Náměstí Míru 37, 375 01 Týn nad Vltavou
MgA. Petra Svoboda Herotová, MgA. Martina Adler
tel.: 385 722 219
e-mail: galerie@kultura.tnv.cz
galerietnv.cz/

GPS: 49.2236919N ,14.4216658E
Zobrazit na mapě

galerie | současné umění | výstava: Jan Mahr

Současným sídlem městské galerie v Týně nad Vltavou je původně středověký dům U Zlatého slunce, který byl přestavěn v 16. století. V 18. století tu žila Marie Anna rytířka Detzossi. Později dům sloužil jako kulturní a společenské centrum města. Městská galerie byla přestěhována z původního sídla v domě čp. 25 v roce 2007. Vltavotýnskou galerii založilo v 90. letech 20. století město společně s galeristkou Marií Hanušovou, která tak navázala na svoji předchozí činnost v soukromé vltavotýnské galerii ART CLUB. V současné době spadá galerie pod Městské centrum kultury a vzdělávání. Jako kurátorka zde působí Petra Svoboda Herotová, jejímž cílem je prezentovat autorské výstavy volného i užitého umění. Pomyslnou osou výstavní dramaturgie je zaměření na knihu, čímž se galerie odkazuje na osobnost vltavotýnského knihaře Ladislava Hodného st. (1909—2000). Např. o současné podobě autorské knihy, ale zároveň o životě Ladislava Hodného vyprávěla výstava Pozoru Hodný projekt (2019—2020). Návrhy knižních obálek, ale i volná tvorba nedávno zesnulého Václava Bláhy se představily v roce 2017. První výstavou kurátorovanou Petrou S. Herotovou byla prezentace významné autorky uměleckých knižních vazeb a knižních objektů Elišky Čabalové. Výstavy doplňuje Petra Svoboda Herotová doprovodným programem — Výtvarnou kuchyňkou, která probíhá k tématu aktuální výstavy vždy každý pátek a je určena především dětem a jejich rodičům. Stejný program připravuje v dopoledních hodinách i pro školy. Specialitou v programu galerie jsou občasné Výtvarné superkuchyňky, které vybočují ze standardního doprovodného programu k výstavám. Jednou z takových atrakcí je Vlasta, ručně háčkovaný model lidského těla nabízející různé formy interakce. Program ZOOM se zaměřuje na komentované prohlídky výstav s kurátorkou galerie a ideálně také s vystavujícím umělcem nebo umělkyní. V galerii si můžete také prohlédnout či zakoupit umělecké publikace, katalogy, plakáty či autorské výrobky. Významnou kulturní událostí v Týně nad Vltavou byly Vltavotýnské výtvarné dvorky uspořádané mezi léty 1995 až 2015. Od roku 2016 galerie pořádá ve spolupráci s městským domem dětí a mládeže Sympozium drobné grafiky, které probíhá pravidelně jedenkrát za rok po dobu 3—4 dnů. Účastní se ho 7—8 výtvarníků, včetně zakládajícího (a zároveň spolupořadatele) Miroslava Petříka. Hotové grafiky sympozia, jehož téma se každoročně mění, jsou po jeho ukončení součástí výstavy EXPO Týn a poté zapsány do sbírek Městského muzea Týn nad Vltavou.

 

V návaznosti na úpravu zákona o osobních (GDPR) se veškeré informacemi o subjektech vkládají do databáze na základě souhlasu daného subjektu a to zcela dobrovolně. Tyto informace jsou veřejně dostupné.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.