MARIE MICHAELA ŠECHTLOVÁ

kontakt:

Bezručova 1974, 390 03 Tábor
tel.: 776 303 193
e-mail: sechtlova@seznam.cz
sechtlova.wix.com/home

GPS: 49.4187356N ,14.6574658E
Zobrazit na mapě

grafika | akvarel | malba | historické fotografie ateliéru Šechtl Voseček |

Historie fotografického ateliéru Šechtl a Voseček se začala psát v roce 1863, kdy se Ignác Schächtl rozhodl, že se vyučí fotografickému řemeslu. Zanechal tedy kariéry písaře v Praze a odešel do Kladna. Hned po vyučení působil v Plzni. Od roku 1869 se pak živil jako kočovný fotograf. Poté se usadil v Táboře, kde v roce 1876 otevřel fotografický ateliér. Zde se také potkal s Janem Vosečkem (1851–1936), který se stal jeho pomocníkem a později i společníkem.

Na rodinnou tradici fotografů navázal Josef Jindřich Šechtl (1877–1954), který se vyučil fotografii u F. Krátkého v Kolíně. V roce 1907 si vystavěl moderní fotografický ateliér na hlavní třídě v místě, kde dnes stojí hotel Palcát. Byl proslulý především kvalitními portréty a rozsáhlými fotoreportážemi. Fotografoval například prezidenty T. G. Masaryka a Edv. Beneše, významné spisovatele, hudebníky či sochaře a jejich dílo. Josef Šechtl (1925–1992) a jeho žena Marie Šechtlová (1928–2008) vedli ateliér až do jeho znárodnění v roce 1953. I poté se oba úspěšně věnovali především umělecké fotografii.

Z téměř stoleté činnosti táborského atelieru Šechtl a Voseček se zachoval unikátní archiv čítající přibližně 9 000 skleněných negativů, 10 000 kinofilmových záběru a desetitisíce až statisíce záběrů na svitkových a plochých filmech. V současné době probíhá postupná digitalizace všech negativů s cílem vytvořit profesionální digitální kopie všech dochovaných fotografií a zpřístupnit je v náhledové kvalitě v online na https://sechtl-vosecek.ucw.cz.

Archiv ateliéru Šechtl a Voseček spravuje ak. mal. Marie M. Šechtlová, která vám ráda představí nejen rodinné poklady, ale i vlastní tvorbu.

 

V návaznosti na úpravu zákona o osobních (GDPR) se veškeré informacemi o subjektech vkládají do databáze na základě souhlasu daného subjektu a to zcela dobrovolně. Tyto informace jsou veřejně dostupné.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.