DŮM ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO

DŮM ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO

kontakt:

Masarykovo náměstí 89, 379 01 Třeboň
MgA. Lucie Kukačková
tel.: 702 168 620
e-mail: lucie.kukackova@mesto-trebon.cz
www.dumstepankanetolickeho.cz

GPS: 49.0040544N ,14.7706172E
Zobrazit na mapě

galerie | stálá expozice věnovaná rybníkářství | v sobotu výtvarná dílna pro děti a dospělé | výstava Stanislava Holého 22. 9.–1. 12. 2019 (vernisáž 21. 9.) |

První rybníky založil na Třeboňsku na přelomu 15. a 16. století slavný rybníkář a fišmistr Josef Štěpánek Netolický, který působil ve službách jihočeského rodu Rožmberků. Horusický rybník, Opatovický rybník, Velký Tisý a rybník Kaňov – velká vodní díla, která obdivujeme dodnes. Sňatkem s dcerou třeboňského písaře získal na dnešním Masarykově náměstí dům čp. 89. Ten bezesporu patří pro velké množství cenných renesančních architektonických prvků, nástěnných maleb a původní urbanistickou dispozici k nejlépe zachovaným renesančním domům v Třeboni.

V roce 2015 prošel tento dům kompletní rekonstrukcí a bylo zde vytvořeno Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví se stálou interaktivní expozicí, věnovanou osobnosti Štěpánka Netolického a rybníkářství. Vystaveny jsou zde nejstarší archivní dokumenty, originály velkoplošných map a historické rybářské náčiní. V galerijních prostorách domu si můžete od 22. září do 1. prosince prohlédnout výstavu Svět je báječné místo k narození, která představí průřez tvorbou akademického malíře, grafika, scénografa a ilustrátora Stanislava Holého (1943–1998). „Výstava je koncipována pro děti i dospělé, bude na ní prezentován výběr z ilustrací pro děti, litografií a serigrafií. Chybět nebudou ani plyšoví Jů a Hele a jejich věčný rival Muf, Tryskomyši a další známé postavičky. Během výstavy bude dostupná i stejnojmenná kniha ilustrací Stanislava Holého,“ zve na výstavu kurátorka Lucie Kukačková.