DŮM ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO

DŮM ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO

kontakt:

Masarykovo náměstí 89, 379 01 Třeboň
Pavla Řezníčková
tel.: 607 222 045
e-mail: pavla.reznickova@mesto-trebon.cz
www.dumstepankanetolickeho.cz

GPS: 49.0040544N ,14.7706172E
Zobrazit na mapě

galerie | stálá expozice věnovaná rybníkářství | temporální výstavy|

První rybníky založil na Třeboňsku na přelomu 15. a 16. století slavný rybníkář a fišmistr Josef Štěpánek Netolický, který působil ve službách jihočeského rodu Rožmberků. Horusický rybník, Opatovický rybník, Velký Tisý a rybník Kaňov – velká vodní díla, která obdivujeme dodnes. Sňatkem s dcerou třeboňského písaře získal na dnešním Masarykově náměstí dům čp. 89. Ten bezesporu patří pro velké množství cenných renesančních architektonických prvků, nástěnných maleb a původní urbanistickou dispozici k nejlépe zachovaným renesančním domům v Třeboni.

V roce 2015 prošel tento dům kompletní rekonstrukcí a bylo zde vytvořeno Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví se stálou interaktivní expozicí, věnovanou osobnosti Štěpánka Netolického a rybníkářství. Vystaveny jsou zde nejstarší archivní dokumenty, originály velkoplošných map a historické rybářské náčiní.