SUPŠ BECHYNĚ

kontakt:

Písecká 203, 391 65 Bechyně
Mgr. Otakar Novák
tel.: 722 473 482
e-mail: reditel@supsbechyne.cz
www.supsbechyne.cz

GPS: 49.3001189N ,14.4726928E
Zobrazit na mapě

umělecká škola | ateliér sochařství | ateliér kresby a malby | dílna grafických technik | točení na kruhu |

Město Bechyně je již od 16. století historicky spjato s výrobou keramiky. Kolem poloviny 19. století přicházejí do Bechyně další kamnáři a hrnčíři. Právě letitá tradice, kvalitní hlíny a rozvoj hrnčířského řemesla přispěly k založení vůbec první odborné školy se zaměřením na výrobu keramiky u nás. V březnu roku 1884 se začalo s výukou oboru kamnářství a o dva roky později i oboru hrnčířství. Studium bylo tříleté a do roku 1910 zde mohli studovat pouze muži. Významné umělecké vrcholy zažívala škola v období secese (1910—14) a ve 20. a 30. letech 20. století, kdy se úspěšně účastnila světových výstav. Po druhé světové válce a následně po změně režimu došlo k reorganizaci oborů. V roce 1951 bylo studium změněno na 4leté, byla dokončena přístavba školy a otevřen nový studijní obor technologie keramiky. V 70. a 80. letech se mohli studenti hlásit i do dalšího technického oboru – aplikovaná chemie.

„V současné době je možné na SUPŠ Bechyně studovat 4 výtvarné obory: keramický design, průmyslový design, grafický design a multimediální tvorbu. Pravidelně pořádáme také výtvarné kurzy pro veřejnost, celostátní soutěž v točení na kruhu pro žáky středních škol a zpřístupňujeme autorskou tvorbu ve školní Galerii Na chodbě. Ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií organizujeme Mezinárodní keramické sympozium, které je nejstarší akcí tohoto druhu ve světě,“ představuje současné aktivity školy ředitel Otakar Novák.

 

V návaznosti na úpravu zákona o osobních (GDPR) se veškeré informacemi o subjektech vkládají do databáze na základě souhlasu daného subjektu a to zcela dobrovolně. Tyto informace jsou veřejně dostupné.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.