BLAŤÁCKÝ SOUBOR ŠEVĚTÍN

BLAŤÁCKÝ SOUBOR ŠEVĚTÍN

kontakt:

J. A. Komenského 59, 373 63 Ševětín
Marie Švejdová
tel.: 728 546 766
e-mail: svejmar.blatak@seznam.cz
www.blatak.cz

GPS: 49.0996461N ,14.5710464E
Zobrazit na mapě

muzeum | lidové kroje | historie souboru |

Jihočeská blata jsou charakteristická nejen svoji architekturou, tzv. selským barokem, ale také velmi zdobným, bohatě vyšívaným blatským krojem, který se v této oblasti oblékal ještě v 2. polovině 19. století. Blatský lidový kroj je znám především svou barevností, ornamentikou a technikou zpracování. Užíván byl jako sváteční oděv (do kostela nebo na místní či rodinné slavnosti). Reprezentoval selský stav a odrážel blahobyt selských rodů, usedlých po staletí na svých barokem proslulých gruntech. Lidové výšivky z blat, které jsou obecně považovány za vrchol českého vyšívačského umění, jsou mnohdy doplněné také o výšivku pavím brkem (mužské opasky) nebo o jinde nevídanou techniku výšivky rybími šupinami (především ženský oděv nebo obuv). Blatský kroj byl pro svoji krásu obdivován již na Národopisné výstavě v Praze v roce 1895. Zájem o lidové umění a tradice nabyl na své intenzitě se vznikem Československa a později vedl k založení národopisných sdružení a spolků věnujících se zachování lidové kultury. Po reorganizaci spolkové činnosti v roce 1956 se tyto aktivity soustředily po nejvíce kolem regionálních muzeí a ve spolcích. Mnohé z nich udržují jedinečné lidové kroje, písně, tance a zvyky v jižních Čechách dodnes.

Blaťácký soubor Ševětín

V roce 1975 byl v Ševětíně uspořádán „Staročeský bál“, který by l zahájen v originálních blatských krojích zapůjčených od starousedlíků ze Ševětína a okolí, což místní inspirovalo natolik, že byl ještě v tomtéž roce na podzim založen Blaťácký soubor. Zřizovatelem souboru je nyní Městys Ševětín a vede jej Marie Švejdová. V současné době má 35–40 členů všech věkových kategorií. K souboru patří od roku 1979 i soubor Blaťáček, určený dětem od 6 do 14 let, který vychovává nové členy Blaťáckého souboru.

V Ševětíně naleznete v místním kulturním domě malé muzeum, které se historii blatského kroje a místního souboru věnuje.

 

V návaznosti na úpravu zákona o osobních (GDPR) se veškeré informacemi o subjektech vkládají do databáze na základě souhlasu daného subjektu a to zcela dobrovolně. Tyto informace jsou veřejně dostupné.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.