MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VODŇANY, KLUB VODŇANSKÝCH VÝTVARNÍKŮ

kontakt:

nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
Mgr. Jitka Velková
tel.: 383 382 057
e-mail: mag@vodnany.netKarel Burda
tel.: 603 171 458
e-mail: karel.burda@tiscali.cz
www.muzeumvodnany.cz

GPS: 49.1480992N ,14.1765403E
Zobrazit na mapě

muzeum | galerie | Klub vodňanských výtvarníků | výtvarné dílny Klubu vodňanských výtvarníků (dřevořezba, fotografie, keramika, malba, práce s papírem) | výstava Karel Burda 70 – fotografie, asambláže, keramika | komentovaná prohlídka | koncert |

Vodňanské muzeum bylo oficiálně zřízeno v roce 1904, necelých 10 let od Národopisné výstavy v Praze, která se stala inspirací pro podobné aktivity zde i v jiných městech. Mezi nejstarší a nejzajímavější exponáty ve vlastnictví muzea dodnes patří soubor kartonů Mikoláše Alše, vytvořený na samém přelomu 19. a 20. století, (1894—1897) jako návrh pro výzdobu regotizovaného děkanského kostela Narození Panny Marie ve Vodňanech a nově zbudované školy v Protivíně (1903). Tento soubor posloužil po roce 1930 jako základ tzv. Alšovy síně, která je v obměněné podobě dodnes součástí stálé expozice městské galerie. V roce 1938 muzeum muselo svou činnost přerušit a obnovilo ji krátce po skončení druhé světové války. Od 28. října 1945 neslo na počest svého zakladatele, vodňanského starosty, lékárníka a spisovatele a básníka lumírovské generace, název Heritesovo městské muzeum. Po válce byla část sbírek opět nainstalována v místnostech vodňanské radnice. Expozice byly poté přesunuty do objektu bývalé synagogy otevřené roku 1959 veřejnosti. Expozice, věnovaná několik let ve Vodňanech žijícímu spisovateli Juliu Zeyerovi, byla nejprve zpřístupněna v někdejší synagoze (1961). Roku 1966 byly pamětní síně jeho a Františka Heritese upraveny v budově městského úřadu, kde se v rámci stálé expozice městské galerie nacházejí dodnes. V roce 1967 věnoval městu mecenáš dr. Blahomír Žahour dar — mimo jiné i uměleckou sbírku, ze které začalo muzeum připravovat otevření městské galerie. Jednalo se o více jak 150 obrazů od předních českých umělců (V. Brožík, J. Úprka, O. Blažíček aj.), které byly instalovány ve třech velkých, speciálně osvětlených sálech radnice. Galerie byla otevřena až po požáru v roce 1968, kdy se podařilo všechna díla zachránit, a poté natrvalo zpřístupnit veřejnosti. Sezónou roku 1971 začala pravidelná výstavní činnost galerie, která trvá dodnes. MAG se odborně zaměřuje také na rybářskou tradici ve Vodňanech a okolí. Mimo to úzce spolupracuje a podporuje místní výtvarnou komunitu — Klub vodňanských výtvarníků, který byl založen před více jak 25 lety. V současné době funguje MAG pod vedením Jitky Velkové a Klub vodňanských výtvarníků pod vedením Karla Burdy.

Karel Burda

Karel Burda, mimo to, že vytváří objekty z betonu, keramiku nebo asambláže z odpadového železa, se po celý život věnuje především fotografii. Kromě černobílé a barevné fotografie experimentoval i s jinými technickými postupy. Jedním z nich byla i technika Polaroid Image Transfer. Technikou „stařecký třes“ pojmenoval „rozmazané fotografie“, které začal vytvářet v éře černobílé fotografie a pokračoval v barvě do současnosti. Karel Burda je absolventem Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích. Navštěvoval Lidovou školu umění — hra na klarinet a saxofon. Od mládí se zajímal o fotografování. V roce 1976 založil ve Vodňanech Fotokroužek při MěKS Vodňany, který vedl víc jak 25 let. Vystudoval Lidovou konzervatoř při FAMU Praha, obor výtvarná fotografie u prof. Jána Šmoka a prof. Václava Vláška. Karel Burda se účastnil mnoha soutěží a výstav, kde získal více jak 50 ocenění. Vystavoval doma i v zahraničí (v Rakousku, Německu, Francii, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Rusku, Švýcarsku a Austrálii), kde jsou v soukromých sbírkách zastoupeny i jeho fotografie.

V termínu DOA2022 můžete navštívit hned dvě výstavy prací Karla Burdy. První probíhá v Sloupové síni Městského úřadu Vodňany a k vidění budou asambláže, keramika a malba. Druhou — fotografickou můžete zhlédnout v městské galerii Vodňany. Obě jsou uspořádány k autorovým 70. narozeninám.

 

V návaznosti na úpravu zákona o osobních (GDPR) se veškeré informacemi o subjektech vkládají do databáze na základě souhlasu daného subjektu a to zcela dobrovolně. Tyto informace jsou veřejně dostupné.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.