MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VODŇANY, KLUB VODŇANSKÝCH VÝTVARNÍKŮ

kontakt:

nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
Mgr. Jitka Velková
tel.: 383 382 057
e-mail: mag@vodnany.net
www.muzeumvodnany.cz

GPS: 49.1480992N ,14.1765403E
Zobrazit na mapě

muzeum | galerie | Klubu vodňanských výtvarníků |

Již více jak 25 let sdružuje Klub vodňanských výtvarníků desítky umělců, kteří se věnují výtvarnému a užitému umění nebo fotografii. V současnosti zde působí kolem dvacítky tvůrců aktivně se podílejících na uměleckém životě Vodňan a blízkého okolí. Klub sídlí v budově Městského muzea a galerie a je plně podporován jeho ředitelkou Jitkou Velkovou. Společné akce představují již letitou aktivitu klubu – ať jsou to již tradiční výtvarné dny s mezinárodní účastí, společné plenéry v Česku i zahraniční nebo společná práce v ateliéru. V posledních letech se KVV významným způsobem podílí svou účastí i na Dnech otevřených ateliérů, kdy členové prezentují svoji tvorbu zejména vodňanské veřejnosti. Vyvrcholením aktivit klubu, mezi které patří také individuální či společné výstavy, je pak již tradiční výstava členů klubu a jejich hostů v Městském muzeu a galerii Vodňany.

Nedělní program:

od 13:00 do 17:00 hodin Výtvarné dílny - Klub vodňanských výtvarníků (dřevořezba, fotografie, malba akrylem, temperou a na textil, tvorba z papíru aj.)

od 15:00 do 16:00 hodin Koncert Kvarteto Flauto Traverso – Kateřina Weissová, Petra Pěstová, Kristýna Mašková, Klára Nachlingerová