MILEVSKÝ KLÁŠTER BRATŘÍ PREMONSTRÁTŮ

kontakt:

U Bažatnice 556, 399 01 Milevsko
P. Mgr. Mikuláš Selvek O.Praem
tel.: 775 348 346
e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz
www.klastermilevsko.cz

GPS: 49.4563411N ,14.3680847E
Zobrazit na mapě

otevřít video

architektura | nejstarší jihočeský klášter | komentovaná prohlídka s archeologem PhDr. P. Břicháčkem (v případě nepřízně počasí přednáška v bazilice |

Projděte se s archeologem PhDr. Pavlem Břicháčkem nejstarším klášterem jihu Čech. Přeneste se do dob raného středověku a nechte si vyprávět příběh premonstrátského opata Jarlocha, příběh o vzniku prvního kláštera v našem regionu. Klášter v Milevsku byl založen v roce 1184 Jiřím z Milevska a jeho prvním opatem se stal Jarloch, pokračovatel Kosmovy kroniky. Jádro kláštera tvoří románské a raně gotické stavby. Jeho současná podoba byla dotvořena v období baroka. I přes mnohá dějinná úskalí (husité, rušení klášterů v 18. století a zastavení duchovního vývoje v 50. letech 20. století) funguje pod vedením Královské kanonie premonstrátů na Strahově dodnes.