AKČNÍ BUDĚJČÁCI

kontakt:

Střelecký ostrov, 370 01 České Budějovice
Radek Matoušek
tel.: 777 243 639
e-mail: media@akcnibudejcaci.cz
www.akcnibudejcaci.cz/
Facebook / Instagram

GPS: 48.9746094N ,14.4701583E
Zobrazit na mapě

komentovaná prohlídka „Příběhy parků centra Českých Budějovic“ v sobotu v 15.00 sraz u sochy před českobudějovickou plovárnou

Za Akčními Budějčáky stojí Martin Novotný a Radek Matoušek.

Ještě jako studenti Gymnázia Jírovcova se začali aktivně zajímat o veřejný prostor města Českých Budějovic. Ve středu pozornosti stálo jeho fungování a výzvy, které problematizovali v krátkých videích, která ukazovala na jeho nefunkčnost a bariéry. Za šest let svého působení mají na kontě řadu důležitých projektů souvisejících s rozvojem a kultivací veřejného prostoru města i otevíráním samotné diskuze o potenciálu dosud pozapomenutých nebo neutěšených míst.

Před pěti lety se výrazně podíleli na vzniku architektonické soutěže na revitalizaci parku Dukelská, kdy fungovali jako spojovník mezi zadavatelem soutěže (městem) a občany a na základě dotazníkového šetření zjišťovali, jak by park návštěvníci rádi využívali. Tento participativní přístup, který zahrnoval vedle dotazníků i videa a kampaň na sociálních sítích, uplatnili i v rámci spolupráce o rozšíření Parku 4Dvory. V současnosti se mimo jiné zabývají neutěšenou lokalitou Nového Vráta, kde se město rozhodlo přestavět areál výtopny na spalovnu komunálního odpadu. Od roku 2021 zde vedou diskuzi s místními občany a spolkem T. G. M. Nové Vráto, kdy z reakce občanů mimo jiné vzešel plán výstavby lávky přes nehostinné území na louku, kterou místní využívají k procházkám a je dosud jednou z mála přírodních ploch v industriálním prostředí.

Vedle toho pravidelně pořádají procházky pro veřejnost, které často míří ven z historického centra do vyloučených lokalit a brownfieldů, kdy právě tato „nemísta“ vnímají jako lokality skrytého potenciálu a vybízí k diskuzi, jak nad nimi dále přemýšlet v rámci územního rozvoje.

 

V návaznosti na úpravu zákona o osobních (GDPR) se veškeré informacemi o subjektech vkládají do databáze na základě souhlasu daného subjektu a to zcela dobrovolně. Tyto informace jsou veřejně dostupné.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.