MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MEDIÍ O.P.S.

kontakt:

Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 362 459
e-mail: mfmom@mfmom.cz
www.mfmom.cz

GPS: 49.1442917N ,15.0007672E
Zobrazit na mapě

muzeum | fotografie a ostatní obrazová média | expozice Moc médií a Jezuité v Jindřichově Hradci | doprovodný program | výstavy: Antonín Kratochvíl – Moskevské noci & portréty osobností; Sami Siva –Fallen Feather ; 100 let očima fotografů ze Sbírky svazu českých fotografů; Mapový okruh Vysočina (vítězné fotografie ze soutěže fotoklubů); František II. Rákóczi – maďarský národní hrdina v Jindřichově Hradci (dlouhodobá výstava); Foto Iuventars (vítězné fotografie ze soutěže středních škol zaměřených na fotografii) |

V historickém centru Jindřichova Hradce v kompletně zrekonstruované jezuitské koleji z konce 16. století naleznete muzeum, které se z velké části zaměřuje na fotografii. Výstavní program je každoročně poskládán jak z děl současných českých i zahraničních fotografů, tak také z tvorby významných osobností z dějin české fotografie. MFMOM průběžně vytváří sbírku historické a současné fotografie a sbírku fotografické techniky. Stálá expozice Moc médií, která vznikla ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze, představuje klíčové momenty v dějinách fotografie, filmu a audiovizuální techniky zasazené do historického rámce. „Výstavní program doplňujeme komentovanými prohlídkami a muzejně-pedagogickými akcemi, které jsou určené především školám. V MFMOM můžete navštěvovat vzdělávací fotografické kurzy a workshopy, které pořádáme nejen pro dospělé, ale i pro děti. Velmi oblíbené je i fotografování v historických kostýmech,“ představuje další aktivity muzea ředitelka Eva Florová.

Muzeum disponuje také bohatým knihovním fondem. Odborná knihovna nabízí přes 1 300 knižních titulů a časopisů zaměřených na fotografii a umění. „Naleznete zde publikace o dějinách a teorii fotografie, o současných i historických technikách a fotografickém vybavení. Ve fondu máme spoustu obrazových publikací předních českých a zahraničních fotografů, knihy o filmu a časopisy. Významná je i činnost digitalizačního pracoviště muzea,“ dodává paní ředitelka při prohlídce zázemí muzea.