SPOLKOVÝ DŮM SLAVONICE

kontakt:

Na Potoku 629, 378 81 Slavonice
Mgr. Olga Žampová
tel.: 602 571 087
e-mail: olga.zampova@zdrojslavonice.cz
www.spolkovydum.slavonice.cz

GPS: 48.9972881N ,15.3504911E
Zobrazit na mapě

architektura | prostor | doprovodný program |

Nově zrekonstruovaný Spolkový dům ve Slavonicích slouží v současné době jako vzdělávací a společenské centrum. Dům vlastní a provozuje nezisková organizace, která zde nabízí celoroční program - přednášky, výukové programy, služby pro turisty, výstavy, kulturní akce. Zároveň vytváří zázemí pro místní spolky a pro výtvarníky, kteří nemají vlastní ateliér. Historie objektu sahá až do roku 1932, kdy byl postaven tehdy zde žijícími německými obyvateli. Je němým svědkem časů, ve kterých se odehrála dramata 20. století: německo-české soužití v průběhu první republiky, válečné a poválečné útěky, návraty, vyhnání a dosídlení. V průběhu let 1932-1984 sloužil dům a jeho sál jako společenské zázemí města, kulturní dům, později i jako promítací kinosál. V devadesátých letech byl však již v havarijním stavu. Zachránila jej iniciativa místních obyvatel, kteří chátrající objekt od města v roce 2005 koupili a následně získali dotaci na jeho obnovu. V letech 2012-2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, podle projektu architektů Jiřího Opočenského a Štěpána Valoucha. Dům byl po přestavbě otevřen na podzim v roce 2013. Jeho nadčasově pojatá rekonstrukce sklízí ocenění na domácí i mezinárodní scéně. Mezi nejvýznamnější ú spěchy patří nominace na prestižní mezinárodní cenu Miese van der Rohe 2015.