STŘIHOVÁ SPOLUPRÁCE

v neděli od 15:00 do 19:00 DesignMarket na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB

kontakt:

Tereza Váchová
tel.: 731 469 377
e-mail: strihovaspoluprace@gmail.com
www.strihovaspoluprace.cz

design a výroba oděvů v malých sériích |