STŘIHOVÁ SPOLUPRÁCE

kontakt:

Tereza Váchová
tel.: 731 469 377
e-mail: strihovaspoluprace@gmail.com
www.strihovaspoluprace.cz

design a výroba oděvů v malých sériích |